Кариери

Във връзка с разширяващата се дейност КИОГ ЛОДЖИСТИК ООД търсим кандидати за позицията:

Моля изпращайте автобиография на следният имейл адрес: jobs@kioglogistic.com 
Спедитор международни превози
Описание:
 • Участва в оперативното управление товарите главно Западна Европа
 • Следи камионите, контролира маршрутите и контактува с шофьорите
 • Разрешава възникнали проблеми при превозите
 • Обработка на документите свързани с товара, следене за тяхното изпълнение
 
Изисквания:
 • Владеене на английиски език е задължително, френски език е с предимство
 • Не е задължителен опит в областа, ние предлагаме обучение
 • Комуникативни умения
 • Умения за работа в екип

Образование:
 • Средно или висше - бакалавър

Опит: 
 • Не е задължителен опит в сферата

Езици: 
 • Английски - задължителен
 • Френски или друг език е с предимство

 


Специалист обработка документи автомобилни превози
Описание:
 • Обработка на първични счетоводни документи - въвеждане на фактури и квитанции
 • Начисляване на командировъчни
 • Изготвяне на месечни отчети на шофьорите
 • Комплектоване и изпращане на комплект  CMR + фактура
 • Воденето на деловодно - отчетническа дейност за офиса (архивиране на документи и др).
 
Изисквания:
 • Не е задължителен професионален опит
 • Владеенето на английски език е задължително, втори западен чужд език е с предимство
 • Да има икономическо образование
 • Добри компютърни умения
 • Организирана личност
 • Дългосрочни намерения

Образование:
 • Висше - бакалавър
 • Висше - магистър

Опит:
 • Не е задължителен опит в сферата

Езици:
 • Английски
 • Френски