Видове товари

Комплектни товари
Без ограничения  можем да доставим вашия товар с нашето превозно средство до мястото където трябва да пристигне на време. Товарът  ще бъде проследен с нашата технология и ние гарантираме вашата сигурност!  

Разчитайки на нас както и на услугите ни, вие получавате сигурност и отпада ангажиментът Ви да управлявате  различните пратки индивидуално.

Ние предлагаме специални решения, които да ви помогнат да спазите сроковете си и да запазите своите клиенти.


Частични товари
​Широка гама от услуги, предлагана от един източник - това е възможно благодарение на нашето богато портфолио с услуги, което включва от колетни пратки до генерални товари транспорт. Ние Ви предоставяме прецизно съобразени услуги в съответствие с изискванията на местното законодателство на отделните пазари.


Температурен режим
Стоките под температурен контрол изискват спазването на стриктни правила по време на целия превоз, с цел поддръжка на високите стандарти и качество на товара. Нашите служители ангажирани с транспорти на товари под температурен режим, са висококвалифицирани и притежават специализирани познания, необходими за да се гарантира спазването на всички приложими разпоредби за безопасност.


Опасни товари
Има много неща, на които трябва да се обърне внимание, когато приключите превозването на опасни материали. Различните класификации на стоките изискват различни видове транспортни предпазни мерки, които трябва да бъдат взети. В допълнение, изпращача, опаковчиците, и получателя трябва да се съобразяват с множество регламенти.

Нашите служители ангажирани с транспорти на опасни товари, са висококвалифицирани и притежават специализирани познания, необходими за да се гарантира спазването на всички приложими разпоредби за безопасност.