Защита на личните данни

KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА
Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г.
Декларацията за поверителност обяснява как КИОГ ЛОДЖИСТИК ООД събира,
контролира, обработва и използва личните данни на потребителите на собствените си
уеб услуги.
Когато говорим за "уебсайт", имаме предвид нашите платформи, които включват
нашите уебсайтове, мобилни приложения, изпратената от нас комуникация или
услугите, които предоставяме, сайтовете на социалните мрежи или друг уебсайт, който
предлагаме и който е свързан с това известие за поверителност.
Актуализация
Ние редовно актуализираме тази Декларация за поверителност, за да изясним нашите
практики и да отразим нови или различни практики за защита на личните данни, като
например когато добавяме нови услуги, функции или елементи към Сайта. Ако
направим промени, ще ви информираме, по електронна поща (изпратена на посочения
в профила ви имейл адрес), чрез известие на Сайта или по други методи. Когато тази
версия на известието за поверителност е приета, можете да го проверите във връзка с
гореспоменатата "Дата на влизане в сила".
Ясно е, че ако непрекъснато използвате уебсайта, след като изпратим известие за
промените, направени в Известието за поверителност, събирането, контрола,
обработката и използването на личните Ви данни подлежат на актуализиране на
известието за поверителност. Ако имате възражения относно промените, можете да
промените настройките на профила си или да затворите личния си профил, както е
посочено по-долу.
1. Лични данни, които набавяме
Когато използвате Сайта, ние ще събираме следните лични данни:
● Информация за удостоверяване и идентификация (например име, имейл адрес и
парола). Тази информация е необходима, за да отговорите на заявките за
информация, да отворите профила си и да се свържете с него. Ако не го предоставите,
може да не успеем да предоставим услугите си или да Ви отговорим;
● Основни лични данни (например име, дата на раждане и националност);
● Данни за връзка (например адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща).
Нуждаем се от тази информация, за да предоставим нашите услуги и ако не я
предоставите (например пощенския ви адрес), може да не успеем да го доставим;
KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
● Информация за взаимодействията ви с нашия персонал (например съхранение на
телефонни обаждания, незабавни съобщения на нашия сайт, имейл).
● В допълнение към данните за контакти събираме документи за самоличност и лични
лицензи, за да гарантираме спазването на регулаторните изисквания за безопасност и
да подобрим качеството на нашите услуги, но само за някои категории на нашите
доставчици и бизнес партньори.
Също така ще събираме лични данни автоматично, когато взаимодействате със Сайта
чрез вашия компютър, мобилни устройства или други устройства. Тези лични данни
включват:
● Аналитични данни (например информация за изтегляния, история на приложенията и
интернет страници), които могат да включват данни, събрани от "бисквитки" и други
видове идентификатори на устройства;
● подробности за устройството (например MAC адрес, IP адрес)
Ние ще съберем посочените по-горе лични данни по време на различните етапи на
вашата връзка с нас, когато:
● регистрирате, регистрирате или създавате профил в нашите сайтове;
● отваряте или отговаряте на имейли или съобщения от наша страна;
● започнете доставка като доставчици или подизпълнители
● закупувате услуги от нашата компания като клиенти.
2. Вашият избор
Можете да проверите личната информация, която ни предоставяте, и да
ограничите начина, по който комуникираме с вас. Можете да проверявате
своите имейли, известия, информация за местоположението и
предпочитания относно уведомленията за абонаменти, като влезете в
профила си чрез Сайта.
● Известия и информация за местоположението. Устройствата ви
предоставят опции за контролиране на известията и начините и времето за
проследяване на геолокацията ви. Можете да деактивирате използването
на определени данни за местоположението чрез настройките на вашите
KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
устройства или браузър, например като деактивирате услугите
"Местоположение" в настройките за поверителност за приложения на
Apple iOS и Android или деактивирате услугите "Местоположение" за
вашето устройство;
● Cookie. Можете да проверите как браузърът ви обработва "бисквитките".
Също така можете да проверите как мобилното ви устройство или
мобилният ви браузър споделят информация с нас за това как и къде се
намират устройствата ви, както и как браузърът за мобилни устройства
обработва "бисквитките".
"Технически" бисквитки: тези "бисквитки" са функционални за уеб
сърфирането и гарантират безопасното и ефективно проучване на сайта.
Освен това "бисквитките" на Google Анализ се използват, за да събират
само информация, в обобщена форма, за броя на потребителите и за
начина, по който посещават сайта. Това са "бисквитки" на трети страни,
събрани и управлявани анонимно, за да наблюдават и подобряват
ефективността на хост сайта ("бисквитки" за ефективност). За повече
информация относно правилата на "бисквитките" на Google, моля,
кликнете върху връзката по-долу:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
"Аналитични" бисквитки ("бисквитка" за ефективност): Тези "бисквитки" се
използват, за да събират и анализират трафика и използването на сайта
анонимно. Тези "бисквитки", дори без да идентифицират потребителя,
позволяват например да забележат, ако един и същ потребител отново се
свърже с връзката по различно време. Те също така ви позволяват да
наблюдавате системата и да подобрявате нейната ефективност и
използване. "" Бисквитки "от трети страни": посещение на уебсайт, който
можете да получавате от "посетените" сайтове ("собствениците") и от
сайтовете, управлявани от други организации ("трети страни").
"Бисквитките" на трети страни са тези, свързани с "социалните добавки"
KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
като Facebook, Yuotube и Twitter. Това са части от посетената страница,
генерирани директно от гореспоменатите сайтове и интегрирани в
страницата на хост сайта. Най-честото използване на социалните приставки
има за цел да споделя съдържанието в социалните мрежи.
Присъствието на тези плъгини включва предаването на "бисквитки" до и от
всички сайтове, управлявани от трети страни. Управлението на
информацията, събрана от "трети страни", се регулира от свързаната с тях
информация, моля, обърнете се към тях. За да се осигури по-голяма
прозрачност и удобство, тук долу има някои връзки, свързани с различна
информация и различни режими за управление на "бисквитките":
Информация за Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Информация за Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
Информация за Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy?
trk=hb_ft_cookie
Потребителят може да реши дали да приеме "бисквитките", които
променят настройките на браузъра.
● Социална мрежа. Можете също така да контролирате споделянето на
лични данни с нас, когато се свързвате чрез социална мрежа или
приложения. Моля, направете справка в раздел 8 по-долу, в декларацията
за поверителност и настройките на уебсайтовете на социални мрежи или
приложения, за да определите как можете да контролирате нашите
разрешения и да управлявате интерактивността между нас и профилите си
в социалните мрежи или мобилните си устройства.
3. Вашите права
Можете да имате достъп, да актуализирате, да коригирате и да изтриете
личните си данни, като влезете в профила си или като се свържете с нас на
адрес marketing@kioglogistic.com. Поддържането на актуална лична
KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
информация ни позволява да спазваме вашите предпочитания и най-
подходящите услуги, които ви предлагаме.
В съответствие с действащото законодателство можете (i) да поискате
достъп до личните данни, които имаме; (ii) искане за актуализиране,
коригиране, изтриване или блокиране; (iii) ни поиска да изтрием личните
данни, които имаме; (iv) ни поиска да намалим обработката на вашите
лични данни; (v) изискаме от нас или от трета страна да предоставим
копие от определени лични данни (например правото "преносимост на
данни"). Възможно е също така да повдигнете възражения относно
използването на вашите лични данни, посочени в това изявление,
включително нашите маркетингови дейности. Можете също така да
обжалвате пред Гаранционния орган.
4. Как използваме информацията (Цел на обработката)
Ние следим и обработваме предоставените лични данни, събрани от други
източници и използвани за:
● да създадете своите профили в нашите системи и да имате достъп до
тях, което е необходимо, за да можем да предоставяме услугите си на вас.
● да ви информира и да поиска допълнителна информация по време на
предоставянето на услугите, които поискате.
● Ви информираме или изискваме допълнителна информация по време на
предоставянето на услугите, които ние изискваме
● провеждане на маркетинг, който може да включва:
- Анализирайте индивидуалните и групови профили и поведението на
клиентите, за да идентифицирате интереса си към определени видове
оферти, продукти и услуги. Ние правим това, като анализираме
взаимодействията ви със Сайта и другите лични данни, които ви
принадлежат, за да идентифицирате интересите, продуктите и услугите,
KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
закупени от хора с подобни интереси, което ни помага да разберем кои
продукти и услуги може да ви заинтересуват Това е направено, за да
отговорим на нашите законни интереси в разбирането на продуктите и
услугите, от които се интересуват нашите клиенти, и да предоставим най-
подходящите продукти за вас и за другите ни клиенти;
- Изпращате с ваше одобрение подходящи преки бизнес съобщения и
други съобщения чрез електронна поща или чрез предупреждения на
мобилни устройства. Ще ви изпратим тези съобщения или въз основа на
това, че сте се съгласили да ги получите, или, ако това е разрешено от
закона, да отговаряте на нашите законни интереси, за да ви покажем кои
от нашите услуги са от значение за вас;
● Отговор на вашите въпроси и искания, например в контекста на
обслужване на клиенти. Това е направено, за да изпълним нашите
договорни задължения към Вас, които се съдържат в общите условия на
договора:
http://kioglogistic.com/
когато такива въпроси или искания са част от процеса на закупуване или са
в съответствие с правните задължения и във всички останали случаи да
отговарят на законните ни интереси за предоставяне на добро обслужване
на нашите клиенти;
● Изпраща ви напомняния, технически бележки, актуализации,
предупреждения за сигурност, помощни и административни съобщения,
бюлетини за сервизни услуги и необходимата информация, включително
тези от името на бизнес партньорите, нашите филиали в ЕС. Това отговаря
на нашите законни интереси, за да управляваме ефективно нашите
отношения с вас;
KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
● Управлявайте проучвания, други промоционални дейности или събития,
за да изпълнявате нашите договорни ангажименти с Вас, посочени в
условията на тези промоционални събития;
● Управление на ежедневните нужди на нашия бизнес, като например
управлението на Сайта, форуми, съблюдаване, анализ на данни,
предотвратяване на измами и изпълнение на задълженията на
компанията в съответствие с действащите нормативни изисквания;
● Изпълняваме нашите правни задължения, уреждаме спорове и
изпълняваме нашите споразумения. Правим това, когато е необходимо да
спазваме правните задължения, на които сме подложени, или да
отговорим на нашите законни интереси за налагане на нашите законни
права и уреждане на спорове, проверка на плащанията и предотвратяване
на измами.
5. Как и кога разкриваме Лични данни
Споделяме вашите лични данни, както следва:
● с вашето одобрение;
● с несвързани партньори по продажбите и доставчици на трети страни, за
да могат да продават, доставят и доставят закупени от вас продукти или
услуги (например да доставят продукти или да предоставят на оператора
на пристанището подробности, така че да потвърдят резервациите).
Споделяме личните данни с несвързани с тях бизнес партньори и
доставчици на трети страни, за да изпълним нашите правни задължения,
но те нямат право да използват вашите лични данни освен за продажбата,
доставката и / или доставката на закупени от вас услуги;
● Да спазва правните системи и исканията на правителството или да
подкрепя одити, съблюдавания и функции на корпоративно управление,
когато е необходимо да се спазват тези законови изисквания;
KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
● да се борим с измамите и престъпните дейности и да защитим нашите
права или тези на нашите филиали в ЕС, нашите бизнес партньори и
потребители, или тези, които са част от съдебни производства, които
засягат нас и / или нашите филиали в ЕС, като част от нашите законни
интереси, да се предотвратят измами и да се защитят тези права; или
● в отговор на призовка или подобни съдебни производства, включително
такива в присъствието на правоприлагащи органи, регулатори и съдилища,
до степента, необходима за спазване на тези правни задължения.
6. Защита на личните данни
Внедрихме програма за сигурност на информацията, която включва
административен, технически и физически контрол, предназначен да
защитава вашите лични данни, включително технология за шифроване
съгласно стандартите. Независимо от това, нито един метод за предаване
по Интернет или електронен метод на съхранение е 100% сигурен.
Следователно не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.
7. Съхранение на лични данни
Ние ще запазим вашата лична информация, докато вашите сметки са
активни или колкото е необходимо, за да предоставят услуги. Ако закриете
профилите си, ние ще запазим вашите лични данни за период, който е
необходим, за да можем да продължим ефективно дейността си, да
съхраняваме вашите транзакции за целите на финансовото отчитане или за
целите на предотвратяването на измами, докато тези цели не бъдат
прекратени и не бъдат запазени, ако е необходимо, да спазваме правните
задължения, да уреждаме спорове и да изпълняваме нашите
споразумения. Всички данни в нашите системи за обработка се съхраняват
на територията на ЕС.
8. Политика за защита на личните данни на трети страни
KIOG LOGISTIC LTD
79, Bul, Sveti Dimitar Solunski 2700 Blagoevgrad , Bulgaria
VAT: BG 203716754
Настоящата Декларация за поверителност се фокусира изключително
върху събирането, обработката и използването (включително
разкриването) на лични данни от наша страна чрез взаимодействието ви
със сайтовете и нашите приложения. Другите сайтове
които могат да бъдат достъпни чрез връзките на Сайта, могат да имат свои
собствени политики и практики за поверителност за събиране,
обработване, използване и разкриване на личните данни.
9. Свържете се с нас
Ако имате въпроси или коментари относно нашите практики за
поверителност или тази Декларация за поверителност и ако искате да
използвате някое от гореизброените права или други права, които можете
да се ползвате по отношение на вашите лични данни, моля свържете се с
нас.