КИОГ ЛОДЖИСТИК EООД предлага широко спектърна гама от транспортни и логистични услуги  за да удоволетвори потребностите на своите клиенти. Ние нямаме ограничения относно, мястото и времето  можем да отговорим на вашите нужди и да сме си взаимно полезни!

Научи всичко за нас
Parallax

Видове товари

КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ

Без ограничения  можем да доставим вашия товар с нашето превозно средство до мястото където трябва да пристигне на време. 

ЧАСТИЧНИ ТОВАРИ

Широка гама от услуги, предлагана от един източник - това е възможно благодарение на нашето богато портфолио с услуги, което включва от колетни пратки до генерални товари транспорт. 

ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ

Нашите служители ангажирани с транспорти на товари под температурен режим, притежават специализирани познания, необходими за да се гарантира спазването на всички приложими изисквания.

ОПАСНИ ТОВАРИ

Различните класификации на стоките изискват различни видове транспортни предпазни мерки, които трябва да бъдат взети.
Parallax