Температурен режимСтоките под температурен контрол изискват спазването на стриктни правила по време на целия превоз, с цел поддръжка на високите стандарти и качество на товара. Нашите служители ангажирани с транспорти на товари под температурен режим, са висококвалифицирани и притежават специализирани познания, необходими за да се гарантира спазването на всички приложими разпоредби за безопасност.